piątek, 13 lipca 2018

Patryk Cichoracki, Kinga Kamińska - Wpływ technologii na rozwój dziecka


Wpływ technologii na rozwój dziecka, to książka, która mnie bardzo zaskoczyła. Sięgnęłam po nią myśląc, że będzie mówiła o negatywnym oddziaływaniu technologii na dzieci w wieku przedszkolnym, że przeczytam zatrważające statystyki przedstawiające ilość małych rączek codziennie trzymających tablety i smartfony, małych oczu nie mogących oderwać się od kolorowych ruchomych obrazków, szybko zmieniających się na ekranie.

O ile pierwsza część Dziecko w Internecie – zagrożenia [1] była zgodna z moimi oczekiwaniami, pozostałe artykuły bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły.

Książka adresowaną jest przede wszystkim do nauczycieli, począwszy od nauczycieli wychowania przedszkolnego, poprzez tych zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, aż po nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej. Sporo miejsca poświęcono omówieniu zmian w kształceniu informatycznym, wprowadzonym przez nową podstawę programową.[2] Dalej nauczyciele z różnych poziomów nauczania znajdą wskazówki, jak ciekawie realizować założenia nowej podstawy, w sposób dostosowany do możliwości i wieku dzieci.

Na szczególną uwagę zasługują artykuły Anny Świć. Autorka "odczarowuje" zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i podstaw programowania adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym. "Odczarowuje" ponieważ wciąż wiele osób, zarówno wśród rodziców jak i nauczycieli nie jest przekonana do wprowadzania tego typu aktywności w przedszkolu. Rodzice często nie maja prawidłowego wyobrażenia o tym, jak takie zajęcia wyglądają i obawiają się ich. Dla części nauczycieli przedszkolnych zastosowanie nowych technologii w procesie dydaktycznym jest czymś nowym, nieznanym. Anna Świć pokazuje, w jaki sposób umiejętnie wykorzystywać nowe technologie w pracy z najmłodszymi [3], jak wprowadzać podstawy programowania, z jakich aplikacji korzystać, przybliża Ozoboty [4] i Scratcha Juniora [5], ale przede wszystkim tłumaczy czego dzieci uczą się w trakcie zajęć [6]. A to nie jest wcale takie oczywiste. Dzieci podczas nauki podstaw programowania ćwiczą kompetencje matematyczne, uczą się pracy zespołowej, nabierają wiary we własne możliwości, ćwiczą grafomotorykę czy umiejętność skupienia uwagi, ale nie tylko. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się logicznego myślenia, nabierają umiejętności precyzyjnego konstruowania komunikatów, ćwiczą orientację przestrzenną, czy też przestają bać się popełniania błędów i przyznawania się do nich.

Nauczyciele innych poziomów nauczania również znajdą tu coś dla siebie. Dowiedzą się m. in., czym jest WebQuest [7], STEM [8] i jak pracować z wykorzystaniem tych metod, jak nawiązać z uczniami porozumienie z wykorzystaniem nowych technologii, jak ich zachęcić do aktywnego udziału w lekcji [9].

Jest to bardzo inspirująca książka, która pokazuje, w jaki sposób szkoła podstawowa i przedszkole powinny przygotowywać dzieci do życia we współczesnym świecie. Jak w sposób mądry wychować cyfrowych użytkowników, nie biernych odbiorców, a świadomych użytkowników i twórców.

[1] A. Kałuba-Korczak, Dziecko w Internecie – zagrożenia [w:] Wpływ technologii na rozwój dziecka, P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s. 5-11.
[2] I. Breguła, Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s.13-19.
[3] A. Świć, Przedszkolak i nowoczesne technologie – kiedy zacząć, o czym pamiętać? [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s. 20-21.
[4] Taż, Uczymy dzieci programować – jak odpowiedzialnie wprowadzić roboty do zajęć z przedszkolakami [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s.22-25.
[5] Taż, Scratch Junior – już dla trzylatka [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s. 29-31. [6] Taż, Programowanie i robotyka w przedszkolu – więcej korzyści, niż myślisz [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s. 26-28.
[7] I. Micorek, WebQuest – innowacyjna i nowoczesna metoda nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s. 32 – 39.
[8] A. Świć, Edukacja oparta o STEM – jak może wyglądać w przedszkolu? [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s. 40-41.
[9] A. Zakrzewska-Okrojek, Nowe technologie w szkole [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s.42-45 oraz A. Podemska-Kałuża, Nowe metody i technologie sprzymierzeńcem nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej [w:] Wpływ ..., P. Cichoracki, K. Kamińska (nadzór merytoryczny), Poznań 2017, s.46-51.

najciam